Taekwon-Do er den koreanske versjonen av ubevæpnet strid, laget for selvforsvar. Taekwon-Do er også en kampkunst der en gjennom system av forskjellige teknikker bruker kroppen til selvforsvar, og bygger kroppen slik at den kan oppnå sin maksimale yteevne, gjennom intensiv og mental trening.

Selvforsvarskunsten er utviklet og satt i system av General Choi Hong Hi fra 1946 til navnet Taekwon-Do ble innført i 1955.

Foruten omtrent 3200 teknikker består systemet av moralske, filosofiske og teoretiske retningslinjer gitt gjennom General Choi Hong Hi sitt 15 binds leksikon: “Encyclopaedia of Taekwon-Do”.

Den litterære betydningen av Taekwon-Do er kunsten i hånd og fotkamp.