Ny info om gradering for junior og voksne fargabelter

  • Denne siden vil bli oppdatert med info om gradering, dato og sted. De elever som ønsker gradering må da fylle ut skjema - se lenke under.
  • Elever under 18 år må fylle inn informasjon om foresatte/foreldre før skjema sendes inn. Du vil deretter motta en e-post med informasjon om betaling/beløp/konto nummer.

NB! Alle elever er forpliktet til å sette seg inn i retningslinjer for eksaminering.  Dersom du ikke har disse så send oss en e-post.

  • Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å filme eller ta bilder under selve graderingen.
  • Det vil bli tatt et offisielt gruppebilde som vil bli brukt på vår facebook side og vår web side.

Gùp gradering avholdes mandag 17.juni  for de som trener på Skjelnan skole og Tromsdalen skole; oppstart kl 18:00.     

Følg lenke til skjema som må fylles ut. Påmeldingsfrist senest 11.juni.

TROMSDALEN skole mandag 17.juni fra kl 18:00

Informasjon om gradering og lenke til skjema.

  • Denne siden vil bli oppdatert med info om gradering, dato og sted. De elever som ønsker gradering må da fylle ut skjema - se lenke under.
  • Elever under 18 år må fylle inn informasjon om foresatte/foreldre før skjema sendes inn. Du vil deretter motta en e-post med informasjon om betaling/beløp/konto nummer.

NB! Alle elever er forpliktet til å sette seg inn i retningslinjer for eksaminering.  Dersom du ikke har disse så send oss en e-post.

  • Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å filme eller ta bilder under selve graderingen.
  • Det vil bli tatt et offisielt gruppebilde som vil bli brukt på vår facebook side og vår web side.

Gùp gradering avholdes mandag 17.juni  for junior og senior fargabelter de som trener på Skjelnan skole og Tromsdalen skole; oppstart kl 18:00.     

 

  •  Dato for neste gùp gradering vil bli i løpet i slutten av september  2024

 Lenke: Skjema for utfylling