Informasjon om gradering og lenke til skjema.

 • Denne siden vil bli oppdatert med info om gradering, dato og sted. De elever som ønsker gradering må da fylle ut skjema - se lenke under.
 • Elever under 18 år må fylle inn informasjon om foresatte/foreldre før skjema sendes inn. Du vil deretter motta en e-post med informasjon om betaling/beløp/konto nummer.

NB! Alle elever er forpliktet til å sette seg inn i retningslinjer for eksaminering.  Dersom du ikke har disse så send oss en e-post.

 • Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å filme eller ta bilder under selve graderingen.
 • Det vil bli tatt et offisielt gruppebilde som vil bli brukt på vår facebook side og vår web side.

Gùp gradering avholdes mandag 29.april   for de som trener på Skjelnan skole og Tromsdalen skole; oppstart kl 18:00.     

TROMSDALEN skole mandag 29. april fra kl 18:00

 

 Gradering er frivillig, så de som ønsker det kan søke om å gå opp til gùp gradering, men denne gangen vil vi vurdere om du er klar for gradering eller ikke.

 • Du må da fylle inn all info som etterspørres og er du under 18 år må tilleggsinfo også fylles inn.
 • På grad fyller du inn nåværende grad. Skriv kun inn tall -. eks  Deretter sendes ”skjema” inn og du får en kvittering.
 • Du vil etterpå motta info på e-post om at gradering er ok, beløp for din neste grad og et kontonummer for innbetaling av graderingsavgift.
 • Innbetaling skal gjøres via bankkonto snarest og senest 23.april 2023
 • Skjema vil være tilgjengelig på web fra frem til 23. april
 • Deretter tas skjema ned og har du ikke sendt inn din søknad eller foretatt innbetaling innen frist, så mister du mulighet til gradering og må vente til neste gang.
 • Graderingen vil være på Tromsdalen skole 
 •  Dato for neste gùp gradering vil bli i løpet i slutten av september  2024

 Lenke: Skjema for utfylling