Informasjon om gradering og lenke til skjema.

 • Denne siden vil bli oppdatert med info om gradering, dato og sted. De elever som ønsker gradering må da fylle ut skjema - se lenke under.
 • Elever under 18 år må fylle inn informasjon om foresatte/foreldre før skjema sendes inn. Du vil deretter motta en e-post med informasjon om betaling/beløp/konto nummer.

NB! Alle elever er forpliktet til å sette seg inn i retningslinjer for eksaminering.  Dersom du ikke har disse så send oss en e-post.

 • Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å filme eller ta bilder under selve graderingen.

Gradering avholdes mandag 17.juni 2019
Mandag 17. juni  vil det bli avholdt gradering for elever som trener på Tromsdalen og Skjelnan skole.

 

Gradering er frivillig, så de som ønsker det kan søke om å gå opp til gùp gradering.

 • Du må da fylle inn all info som etterspørres og er du under 18 år må tilleggsinfo også fylles inn.
 • På grad fyller du inn nåværende grad. Skriv kun inn tall . eks 8
 • Deretter sendes ”skjema” inn og du får en kvittering.
 • Du vil etterpå motta info på e-post om at gradering er ok, beløp for din neste grad og et kontonummer for innbetaling av graderingsavgift.
 • Innbetaling skal gjøres via bankkonto snarest og senest innen tirsdag 11.juni
 • Skjema vil være tilgjengelig på web fra 6.mai t.o.m. 10.juni
 • Deretter tas skjema ned og har du ikke sendt inn din søknad eller foretatt innbetaling innen frist, så mister du mulighet til gradering og må vente til neste gang.
 • Graderingen vil være på Tromsdalen skole kl 18:00. 
 •  Neste gùp gradering vil bli avholdt i midten slutten av november 2019.

 Lenke: Skjema for utfylling