Før treningen starter

 • Doboken (uniformen) må alltid være vasket og nystrøket før hver trening
 • Belte skal ha rett knute, og endene henge jevnt
 • Alt av smykker, klokker o.l skal være tatt av før treningen
 • Alle elever er ansvarlig for egen hygiene. Korte tånegler, passende deodorant etc.
 • Alle elever må hilse før en kommer inn, og når en forlater treningsområde
 • Før klassen starter må alle elever hilse til sortbelter som kommer inn i treningshallen. Lavere graderte sortbelter, hilser også til senior sortbelter
 • Ved oppstilling står den høyeste graderte på fremste rad til høyre. Elvene på radene bakover stiller opp nøyaktig bak elevene på fremste rad, og slik at de har alle høyere graderte fremfor, og til høyre for seg

Under treningen

 • Hvis du kommer for sent på trening rekker du opp hånden for å tilkalle Instruktørens oppmerksomhet. Gå deretter til instruktøren, hils på passende avstand, og grunngi hvorfor du kommer for sent
 • Hils før du snakker til instruktøren eller høyere graderte. Bruk også tittel, ikke fornavn, når du snakker til Instruktøren
 • Løft hånden og spør Instruktøren om tillatelse før du snakker framfor klassen
 • Bruk begge hender ved håndhilsing, og når du gir eller mottar noe
 • Snu deg alltid bort fra din Instruktør eller motstander hvis du må rette på doboken eller belte
 • Meningsløs latter under treningen er ikke tillatt
 • Høyere graderte som besøker treningen skal bli møtt med respekt. Hvis treningen er i gang, skal alle elever stoppe og hilse
 • Mat eller tyggegummi er ikke tillatt i treningshallen
 • Elever, foreldre og gjester skal ikke snakke til noen av de som er involvert i treningen uten tillatelse fra Instruktøren

Generelt

 • En må ha tillatelse fra sin Instruktør før en kan delta på aktiviteter til en annen ITF Taekwon-Do klubb, eller annen kampsport
 • Har du noen spørsmål kan du alltid spørre en av sortbeltene, men husk alltid Taekwon-Do etikette